Benyt risikospredning af dine investeringer og tjen mere

Når du investerer i aktier og andre ting, er det rigtig ærgerligt når det går den forkerte vej, og det er derfor vigtigt at sørge for at sprede risikoen ud når du foretager investeringer i det daglige, nøjagtigt som Yamaha har gjort ved både at lave klaverer, motorcykler og meget mere, det er bare ikke helt på samme plan du kan risikosprede.

Byg din investering klogt

Ved investering er den bedste måde at undgå et totalt tab på dine aktier, er ved at risikosprede sine investeringer, typisk kendt som frasen ”at du ikke må lægge alle æg i samme kurv”. Hvis du spreder dine investeringer ud i stedet for at lægge alle dine penge i den samme aktier, er der en større chance for at, hvis der er tab på en aktie, kan du vinde dine penge igen på en anden aktie. Ved at sprede dine investeringer ud, kan du altså opnå en større sikkerhed omkring dine investeringer og vil være mindre sårbar overfor udfald i en branche eller for en virksomhed, og derved være forskellen på langsigtet succes eller fiasko.

Når der er tale om investering i det private er der typisk tale om investeringer i aktier og obligationer, som også er dine byggesten til at skabe den bedste risikospredning. For at forstå hvordan du vil sammensætte dine risikospredning i forhold til byggestenene, er det vigtigt at vide at vide at obligationer typisk er mere sikre, da de ofte svinger meget lidt, både op og ned i værdi, mens aktier typisk har langt større udsving, op og ned i værdi, og derfor en større risiko men også større indtjeningsevne. Derudover er der typisk en omvendt proportional sammenhæng mellem aktier og obligationer, det er dog ikke 100 % sikkert, der betyder at ofte når aktierne på det danske marked falder i værdi, så stiger obligationerne og omvendt.

Invester meget bredt

Det er en god idé at investerer både i aktier og obligationer, for at øge sikkerheden omkring din investering, men der er flere måder hvorpå du kan sprede din risiko. Når der er tale om risikospredning, er det vigtigt at nævne vigtigheden af at sprede dine investeringer udover de danske grænser, så dine aktier ikke er sårbare overfor et fald i det danske marked. Det er dog ikke alle der synes det er lige nemt at holde fingeren på pulsen i flere lande, da det kan være svært nok bare at følge med i det danske marked, og derved er det en god mulighed at benytte investeringsfonde til udlandet og selv holde fingere på pulsen her hjemme i Danmark, du kan selvfølgelig også benytte investeringsfonde til begge markeder.

Det er også en god idé at sprede sine investeringer ud på forskellige industrier, så du både har aktier i et medicinalfirma, men også i byggebranchen f.eks. Profilmontage, som laver tage. Når du spreder dine investeringer udover flere industrier, er du ikke ekstra sårbar hvis du har alle dine æg i byggebranchen, hvis den er faldende.

Comments are closed.